GLASFOLIE SUNCONTROL IS VCA GECERTIFICEERD!

We beginnen de week met goed nieuws!

@glasfoliesuncontrol is VCA gecertificeerd!✔️

Uiteraard was al ons personeel al VCA gecertificeerd; maar met ons bedrijfscertificaat laten wij zien dat ons bedrijf veilig en gezond werkt en wij aan alle verplichtingen uit de Arbowet voldoen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Projects 02-06-2023